Grantová činnosť

Rozvojové projekty Ministerstva školstva SR

Vytvorenie prostredia pre štandardné e-learningové vzdelávanie v predmete
Morfológia súčasnej slovenčinyy

typ projektu: Rozvojový projekt Ministerstva školstva SR
vedúci projektu: Doc. PaedDr. J. Kesselová, CSc.
zoznam riešiteľov projektu z FHPV: Mgr. František Franko, Ing. Martin Marušák, Ing. Miroslav Ganaj
doba riešenia: apríl 2005 – apríl 2006