Výučba 2021/2022 - letný semester


Súčasný slovenský spisovný jazyk 1. ročník


prezentácia: Opakovanie

prezentácia: Internát

cvičenie: Počúvanie s porozmením

cvičenie: Mesto

prezentácia: Mesto, mestečko, múzeum

prezentácia: Mesto, miesta, Bratislava

cvičenie: počävanie

cvičenie: preklad

prezentácia vzor chudnúť

prezentácia Spišský hrad

cvičenie 4: počúvanie

cvičenie 5: počúvanie

cvičenie 6: mapa_vzory_neutier

cvičenie 7: vzory_tabulka

cvičenie 8: srdce_stretnutie_cvicenia

cvičenie 9: cvicenie_dievca_zviera

prezentácia dievča, zviera

prezentácia srdce, stretnutie

prezentácia marec mesiac knihy

prezentácia vzor žena

cvičenie 10: žena cvičenie

cvičenie 11: slamka vzor žena

prezentácia imperatív

prezentácia idea

cvičenie 11: idea

prezentácia žiadosti, príkazy, návrhy

prezentácia ulica

cvičenie: ulica cvičenie

pojmová mapa: pojmová mapa fem

tabuľka: obrázok

prezentácia brat

cvičenie 7 brat

prezentácia oblečenie (aký, ktorý)

prezentácia Veľká noc - zvyky

prezentácia situácia

prezentácia vzor niest

prezentácia kondicionál

prezentácia životné maskulína, chlap

cvičenie životné maskulína, chlap

prezentácia vzor kričať

cvičenie verbá kartičky

cvičenie opakovania fem.neutr

obrázok fonetika

prezentácia Problémy

cvičenia: hrad

prezentácia Neživotné maskulína - hrad, dub

prezentácia Neživotné maskulína - stroj

cvičenia: stroj

prezentácia názvy zvierat

cvičenia: názvy zvierat

opakovanie: vtáky - opakovanie skloňovania

prezentácia cudzí

cvičenia cudzí

prezentácia pekný

prezentácia pekná pekne zhoda

Vývin slovenského jazyka 3. ročník


prezentácia 1: Miesto slovenčiny v rodine slovanských jazykov

prezentácia 2: Praslovanský pôvod slovenčiny

prezentácia 3: Hlavné zmeny v psl. základe slovenčiny

prezentácia Teórie pôvod slovenčiny

prezentácia kontrakcia

prezentácia jerry

prezentácia denazalizácia

prezentácia fonologický vývin

cvičenie fonologický vývin

prezentácia starší vývin vokalizmu

prezentácia mladší vývin vokalizmu

cvičenie mladší vývin vokalizmu

prezentácia 9: starší vývin konsonantizmu

prezentácia 10: mladší vývin konsonantizmu

prezentácia 11: morfologický vývin substantíva

cvičenie mladšie zmeny konsont

Súčasný slovenský spisovný jazyk pre 2. ročník (lexikológia a lexikografia)


prezentácia 1: Lexikológia a lexikografia - základné pojmy

cvičenie 1: cvičenie

prezentácia 2: Prístupy ku skúmaniu lexikálneho významu

cvičenie 2: komp. analyza.

prezentácia 3: Etnolingvistická analýza

prezentácia 4: prototypová teória

cvičenie 3: cvičenie

prezentácia 5: hodnotiace významy

prezentácia 7: Synonymia

cvičenie 7: Synonymia

prezentácia 8: poysémia, homonymia

cvičenie 9: poysémia

prezentácia antonymia

cvičenie: antonymia

prezentácia klasifikácia štylistík

cvičenie klasifikácia štylistík

prezentácia emocionalita_expresivnost

prezentácia klasifikacia_spisovnost

prezentácia viacslovne_pomenovania

Slovenský jazyk (regionalna mova) pre historikov


prezentácia: Internát

prezentácia: 01_mesto_mestecko_muzeum_vzory PDF

cvičenie: 20_minutove_mesto

prezentácia: 01_mesto_mestecko_muzeum_vzory.pptx

prezentácia: vedieť

prezentácia: mesta_miesta_bratislava

cvičenie 1: 01_preklad_boksay_stud

cvičenie 2: 02_pocuvanie

cvičenie 3: 03_pocuvanie

prezentácia: Spišský hrad

prezentácia: vzor chudnúť

cvičenie 4: 04_pocuvanie

prezentácia: imperatív

prezentácia: vzťahy medzi ľuďmi

prezentácia: žiadosti

prezentácia: vzor žena vyvodenie

cvičenie: žena

cvičenie: fem opakovanie

cvičenie 5: 05 počúvanie

prezentácia brat

cvičenie 7 brat

prezentácia oblečenie (aký, ktorý)

prezentácia: Veľká noc

prezentácia: kondicional

prezentácia: životné maskulína chlap

prezentácia: problémy

prezentácia 10: vzor_kricat

prezentácia 11: ezivotne_maskulina_stroj

prezentácia spravedlnenia_omyly_lutost

cvičenie 9 životné maskulína

obrázok spoluhlasky

prezentácia názvy zvierat

prezentácia cudzí

cvičenie: cudzí

cvičenie: vtáky opakovanie skloňovanie

Súčasný slovenský spisovný jazyk (syntax) pre 4. ročník


prezentácia: Súčasný slovenský jazyk

prezentácia: Predikát

cvičenia: Slovesná a neslovesná jednočlenná veta

prezentácia: Podmet

cvičenia: Predikácia

prezentácia: Predmet

cvičenie: Objekt, predmete

prezentácia: Prívlastok

prezentácia: Vedľajšie vetné členy

prezentácia: Polovetné (polopredikatívne) konštrukcie

prezentácia: Súvetia priraďovacie

opakovanie: Súvetia podraďovacie

prezentácia: vzor niest

prezentácia 6: 06_fundament.pptx

prezentácia 1: 01_veta_klasifikacia_viet.ppt

prezentácia 14: 14_zlozene_suvetia.pptx

prezentácia 3: 03_synt_prostriedky.pptx

prezentácia 2: 02_syntakticke_vztahy.pptx

cvičenie 3 : 03_zhoda.docx